430061709_2085474468494136_2069193605089860666_n

Kultur

Ny bog gør på fremragende vis etik spiselig for ledere

Bogen 'Higher Ground' får seks stjerner. Den gør etik spiselig for ledere og udgør et nyt paradigme for virksomheders ansvar og aftryk

“CSR og bæredygtighed beskriver ofte virksomheders stræben efter at minimere den skade, deres forretningsmodeller har gjort på omverdenen, ved at opstille distraherende narrativer, der leder tankerne hen på et mere optimistisk landskab.”

Sådan starter forfatteren Alison Taylor bogen ’Higher Ground’ – og følger op med morsomme fakta, for eksempel at to tredjedele af alle virksomheder har integritet (eller en afart af ordet) som et af deres værdiord.

Men du får ikke nødvendigvis mere integritet af at sætte en label på virksomhedens hjemmeside. Og med nyere tiders higen efter transparens (og folkedomstolen, hvis der tales usandt) er det relevant for virksomheder at genbesøge deres værdier og ageren i omverdenen med etik for øje. At bruge mindre tid på at sige, at man ønsker at gøre verden bedre – og mere tid på faktisk at handle på den hensigt.

Boganmeldelse

Higher Ground – How Business Can Do the Right Thing in a Turbulent World

Af: Alison Taylor

Forlag: Harvard Business Review Press

Sprog: Engelsk

Sideantal: 248

Pris: 275 kr.

ISBN13: 9781647823436

Stjerner: 6 af 6

Anmeldt af: Sofie Breum, managing director, H&B Analytics

Alison Taylor har med 25 års erfaring som konsulent hjulpet store organisationer med at forbedre deres drift og reducere risiko i alt fra bæredygtighed og menneskerettigheder til korruption og compliance. Hun har ikke bare rådgivet i ’det rette at gøre’, men også erfaring i at finde den rette balance i praksis.

Det mærkes gennem hele bogen – der gives anvisninger til, hvordan virksomheder i dag bør handle – med reflekterende bemærkninger om, hvad der er det absolut korrekte, og hvad der er en mere pragmatisk løsning. Det fungerer godt.

Behandl andre med værdighed og respekt

Opskriften fra forfatteren er egentlig ret enkel: Hav styr på dit kerneprodukt, ryd op efter dig, undlad at gøre skade, og behandl andre mennesker med værdighed og respekt. Hvordan det gøres, pakkes ud i bogens tre dele:

  1. A turbulent, transparent world
  2. Business doing the right thing
  3. Leading and shaping the future

Den første del starter nærmest med Adam og Eva – eller i hvert fald med at beskrive, hvordan vi er landet i det stressfulde status quo, vi står i.

Med eksempler fra det arabiske forår, Ruslands invasion i Ukraine, HSBC i Hongkong m.fl. får vi et billede af faktorer, der har påvirket vores omverden og virksomhedernes ageren. Og det bliver hurtigt tydeligt, at der er behov for at gøre noget andet end bare at forlænge verden med brædder. At gøre det rette er vanskeligt, fordi værdier og kultur ikke kan håndteres som isolerede elementer – de hænger uløseligt sammen med den verden, vi omgiver os med.

I bogens anden del deler Alison Taylor et indefra ud-perspektiv på, hvordan virksomhederne kan skrue op for fokus på at gøre det rette. Kapitel 3-8 tager os igennem hvordan man bygger tillid hos virksomhedens interessenter, hvordan man udvælger de rette sociale og miljømæssige prioriteter, takler korruption og påvirker mennesker, blandt andet via seriøs corporate political responsibility (CSR).

Sluttelig i bogens anden del behandles, hvordan man ”er transparent uden at gøre alt værre”…

Tredje del tager os fra nutiden til et fremtidsfokus: Hvordan gentænker vi kultur etisk, hvad er vigtigt for god ledelse i vores tid, og hvordan designer vi regler, der fungerer for mennesker.

Velskrevet bog med skarpe cases

Bogen er ekstremt velskrevet og en fornøjelse at læse. ’Higher Ground’ er en bemærkelsesværdig bog. Den går ud over de konventionelle opfattelser af etik og knytter forfatterens faglige erfaringer, filosofiske overvejelser og praktiske råd sammen i en værdifuld vejledning til at gentænke, hvordan vi bedriver ledelse og udtænker strategier for fremtidens virksomheder. Med etik i centrum og transparens som et middel til at opnå de mål, der opstilles. Bogen er krydret med en lang række eksempler og cases til at konkretisere begreber, implikationer og budskaber.

Bogen er en realistisk guide til virksomhedsledere, strateger og generelt bare mennesker, der ønsker at gøre deres organisation i stand til at sætte et mere positivt aftryk i verden.

Anmeldt af: Sofie Breum, managing director, H&B Analytics

 

Læs mere

Redesign af menneskeheden

Sværvægter til krystalklar ledelseskommunikation

Fremragende håndbog til nyudnævnte ledere

Anmeldelse: Klimarådet sætter regeringen under yderligere pres

Gensyn med krigens ledere

Hvad er arbejdsnarkomani og konsekvenserne heraf?

Boganmeldelse: Jeg hedder Kåre Schultz. Jeg løser problemer

‘Blue Ocean’-forfattere vender alt på hovedet med nyt begreb: nondisruptive creation

Psykolog står bag fremragende bog om oplevelsessamfundet

Ledelsesbog: Sådan håndterer du de smukke unge mennesker

Hyggelig og hurtigt læst bog om innovation

Stærk bog om stilheden, vi mistede